June
11
23:00
Вкъщи

Обичам те, вие сте перфектни, сега завърши вашите моркови

Някои от най-милите ми спомени на обяд като дете участва бръкна в моя кафява хартия обяд чанта и чувство около между сандвича и Грени Смит ябълка за изненада бележка от майка ми, изпълнена с нея търговска марка къдрокосо щастливиЛицето знак излитане.Това е точно това, което най-сърцевидна форма картите от Paper Source, поискани и изведнъж ми трябваше цял тон от тях за дъщеря ми предстоящите учебни дни.Тези, както и някои блясък лепило.

Никога не забравяйте, че аз вероятно биха могли да ги направят себе си от строителството на хартия.Няма значение, че дъщеря ми не е действително в училище достатъчно дълго, за да изисква привеждане на обяд.Никога не забравяйте, че аз мисля, че съм този, който желае отивахме на предучилищно образование за да мога да прекарвам дните си като проекти от строителството на хартия и блясък лепило. - Liz
[чрез младши обществото]