March
30
23:06
ילדים

הדפסת כסף המונופול שלך.

כסף מונופול: איפה להדפיס משלך

כן , מבקש כסף המונופול היה אמיתיים עשוי להיותהקלישאה הגדולה ביותר , אך קרוב מאחוריו הוא מבקש שיש לך יותר מהסוג המזויף .לפחות אם אתם כמונו, ואיכשהו מצליחים לאבד אותו לאורך השנים .אז אני לא בטוח למה אני אף פעם לא חשבתי על זה קודם , אבל אני כבר מצאתי כסף בזכות מונופול להדפסה חינםלריאן מק 'פרלנד .

כסף מונופול הדפסה: איפה למצוא אותו, להחליף הסליק שלך

כנראה זה היה אמור להיות בחסות הסבר אז נלקח למטה (כנראה כדי שיוכלו למכור אותו במקום במשך 16 דולרים? ) אבל אני סוג של מרגיש שוקל את זה עתה יפורסם על ידי אנשים שקיבלו אותו באופן חוקימההסבר באת המקום הראשון , זה משחק הוגן .תמונה

למעלה : ג'יימס E Petts באמצעות סמ"ק