April
24
23:01
תינוק

תשומת לב כוכבים רוק עתיד

Modelmixtape תפור ביד ו מגניב - שתי מילותשהטבה את אוזנינובמבחר אמא מגניב .אז זה לא מפתיע בכלל שאנחנו מאוהבים של 60 באגים ,אתר תגיה, כראוי , קרירות תפורה ביד .סינרי מעצב
דבי לי יד - רוקם , ציפות ,וטיז , אבל זה לא הרקמה של הסבתא שלך .יש להרגישות רוקנרולונוטה לכיוון עיצובים כמוהתופים או קלטת מעורבת בכיין שמוצגים כאן .היא אפילו להתאים אישית את שורה או שתיים עלהחתיכה בשבילך .
Drums_1
זו הדרך המושלמת להראות לילד שלך שאתה ,ותמיד יהיה , גרופי מספר אחת שלו .- ליז