April
25
23:01
ציוד

תיק אורלה קיילי תינוק: מעצב מבחוץ, חיתולים מבפנים

מאז אני אוהב את כל מה שאורלה קיילי , אני כל כך שמח לראות את מעצב לונדון זה עםתיק חיתולים חדש מגניב לאמהות שלא רוצים לסחור התחושה של סגנון שלהםלתחושה של מעשיות שלהם .

תיק חיתולי Kiely אורלה | מבחר אמא מגניב

אורלה קיילי תינוק התיק הוא כל כך גדול מחפש סתיו .אני אוהב את זה בזמן שזה נראה כל מפואר , הוא עשוימבד מצופה שמוחק נקי , יש טונות של כיסים ,והפנים הניילון הוא עשה עבור אלה נשפך אנחנו אמהות הלוואי שלא היינו צריכים להתמודד עם אבל תמיד לעשות .יש אפילו מתואם שינוי כרית - אשר עשוי להיות הדרך היחידהשמישהו אפילו חושד שזהתיק חיתולים בכלל .- ליז

מצאתיק חיתולי מעצב אורלה קיילי תינוק התיק מקווןבחנות בופ .