April
25
23:01
תינוק

היי, יש מוץ על זה ביב!

מוץ עם פסח ממש מעבר לפינה , חיפשנו הרבהורחבלפריט נהדר לליל הסדר הראשון של התינוק .עצרנו כשמצאנו את סינר כותנה חכם זה . המוץ ( יידישל בלגן קטן ) יהיה די הרבה עד סכוםמצב עניינים אם מענטש הקטן שלך לוקח חיבהלחרוסת .
זה זמין עבור רק 15 $ בחנות המקוונת שלהמוזיאון היהודי .להזמין עכשיו כדי להבטיח את זה מגיע בזמןלקערה הראשונה של מרק כופתות הידוע לשמצה של הדודה מרשה .- ליז