April
26
23:01
תינוק

צמד על, הצמד כבוי

Perennial2 למה זה כשאתה סוף סוף לעקוף את קניית בגדיםונפלי חדר שתומכים באינטרסים של הילדים שלך ( לקרוא : להאכיל האובססיות שלהם ) , הם כבר עברו למשהו אחר ?אתה בסופו של דבר להיות מתוך אינספור דולרים ,ועד כ -14 חולצות פו -הדובוגיליון 2 סטים שאתה לא יכול לחזור .ובכן , ג'ןבדשא רב שנתיים שלי הבינה איך לפייס את הילד ההפכפך לכולנו יש ואהבה.היא יצרה ילדים נהדרים חולצותוכריות שיש לי interchangeble עבודת יד חמודה הרגישו חיות Perennialt_1שצמד לסירוגיןב, אום , תוך שניות ספורות.
מצליפה הם גדולים מספיקלאצבעות מלוכלכות קטנות וחמודות כל כך הם יכולים לשנות ההחלטות של בעלי החיים שלהםכמספר פעמים שהם משנים את דעתם בלי שאתה נוהג מטורף .- קריסטן