April
26
23:01
תינוק

היתרונות של חסרונות

Conversebooties_lrg כנער בשנתי ה -80 , הייתי נדיר לראות בלי גבוהות צמרות צ'אק טיילור השחורות שלי עםהאנרכיהרוססה עלהבהונות .הבעיטות מאז התחלפו במשהו קצת יותר אופנה - אחורה (ויותר תומךבקשתות ) , אבל אני עדיין משתוקקלברנששמה שהיה פעם .
אז מה טוב הם ילדים , אם אנחנו לא יכולים להקרין כל גחמה שלנו אופנה עליהם?אמא והמעצב ליילה ויילי יד - סורגת נעליים אלה stylin לחלוטין " התינוק שנראים בדיוק כמונעלי fab של הנעורים.הם רק 22 דולרים במסמכי מקור מאמי .
כל כך חמוד , לא הייתי אפילו שוקל השחיתהבהונות .או לפחות לא עם דיו קבוע .- ליז