May
01
23:01
ילדים

שעווה ב/ שעווה כבויה

בפעם האחרונה שניסיתימערכת להסרת שיערבבית , אני בסופו הברווז לטלפון עם 29 רצועות מוליך תלויות מהמפשעה שלי , כדי שאוכל לחייגקו חם לצרכן חירום מופיע על האריזה .ובכל זאת אתמול , נתתי לוללכת אחר .במהירות , למהר לחנות מזון בריאותועל ידי מוצר זה: מערכת הסרת Parissa השיער הטבעי .חתיכות בד yankable הן רחיץ לשימוש חוזרוהדייסה הסמיכה יותר כמו דבשמשעווה .והחלתו בטמפרטורת חדר .וכאשר אתה לקרוע את זה , זה לא כואב !!אין שקר!
אני רק נתקעתילמושב אסלה אחתושהתיקון בקלות עם מטלית רחצה וסבון .תאמין לי כשאני אומר : ערכות Parissa ג'ל לכל !היה סמוך ובטוח , לא יהיו שיחות לילה מאוחרלשירות לקוחות .- קירה