May
03
23:00
ציוד

עיגול את השפמים הטובים ביותר לילדים לכבוד מובמבר

לשנים האחרונות , בעל שלי בבעיטה נובמבר נקי מגולחוסיים אותובשפם - מצב מלא .אני אפילו לא מתלונן כי הוא עושה את זהמובמבר ,התרמה צמיחה שפם בעולם שנתית להעלאת מודעותותרומות עבור ארגוני צדקה סרטן גבריים .

אזבתמיכה של כל אותם הגברים שנמצאים בדיוק באמצע המטושטש של לגדל שפם החודש (ועם אמפתיה לנשים שיש לנולהתרגל למנשקםבשלבים שונים קוצניים ) , אנחנו כבר אספנו כמה כיףפריטי שפם נושאים לילדיםשיישארו בסביבה זמן רב לאחרשיער פנים ירד לטמיון .

אווה לה לה !שפם סוצ של אמיל ואח אידה אפילו ישמגבעת נאה להשלמת המראה .בתוספתסוודרים הכותנה החמה ירגישו נהדריםבימים קרים אלה .