May
04
23:00
ציוד

יריד Svanity

Brontolowres_1
כמעריצים שרופים Svan הייתי כל אבל מסיבה כששמעתי את החדשותשילד סקנדינבי היה החדרת המוצר החדש שלה Svan ,מושב קופצני שיק - כפתק !אני יודע , אני יודע .דברים מרגשים , נכון?
המושב מגיע בארבעה שילובי צבעויהיה מוכן לרכוש מאי , 2006. למידע נוסף , לבדוק את ילד SCI .
שילוב סגנוןובטיחות עם מעשיותומינימליזם ( אין עקבות של דינוזאור ניאון כאן , אנשים )המושב הקופצני Svan נועד מהורהרלתינוק הפעילוהורה מודע עיצוב .Woooohooo !אני אקח אחד בכחול , בבקשה .- רבקה