April
05
23:01
בבית

מפת העולם הקלאסית מקבלת טוויסט אמנותי

צבע מדבקות קיר מפת העולם להתיז.

אם יש לךדברלמפות וגלובוסים וגאוגרפיה בכלל , אז אולי אתה אוהב את זה כמו שאני עושה :מפת עולם paintsplatter הבחינהבפנסים .זה יהיה כל כך יפה עלשולחן אובמטבח , אבל אני מתאר לעצמי שהילדים שלי היו אוהבים את זה בחדר שלהם גם כן.

זה בעצם מדבקה repositionable בשלושה גדלים שונים , החל מהשעה רק 19 $ עבור15 " x 10 " .לא רק הם הצבעים תוססים ומזמין , אך יש משהו בלראות את המוני קרקע של כוכב הלכת הזה המתואר ללא גבולותשמייצגים את קישור הגומלין של העולם שלנו יפה .כמובן , הילדים שלי יהיו פשוט חושבים שזה יפה.

מצאקיר מפת עולם מדבקת paintsplatterבפנסים מ -19 $ ל 199 $ תלוי בגודל .