April
19
23:00
בבית

ביפ ביפ!

תומכי הספרים

תומכי ספרים מכונית עץ על מכירה במאפיין המתוק שלי תמיד דרך חכמה כדי להתמזג עם פונקצית עיצוב בחדרשל ילד , ולכן אני לעתים קרובות אני מחפש קרירים אלה .אני נלקחתי עםתומכי הספרים עץ מכונית על מאפין המתוק שלי ,שגם במקרה על מכירה עכשיו .הם בעבודת הידבהולנדמrubberwood , אז screenprinted .כל שלושה העיצובים הם די מגניבים , אבל אני חייב להודותחיבהל- א- פולקסווגן לא - ספציפי מיניבוס .

תומכי ספרים מכונית עץ וינטג לילדים

דבר אחד הקשה יהיה לקבל את הילדים שלך להתנגד לדחף צבע אותםב. או היי ... תן להם לצבוע אותם .למה לא , נכון?

מצאתומכי הספרים מכונית עץ על מאפין המתוק שלי על מכירה עבור $ 18 כל אחד .