May
02
23:00
בבית

אני אוהב אותי כמה Marrit

אני קורא בלתי ניתן לנחמה: איך זרקתי הבריאות מתוך הנפש שלי עם חיתולי ידי Marrit שייכים לעמלים וגם עליך.היא הגיבור החדש שלי.הכתיבה שלה היא מתגלגלת ופרועה וצורב כנה, אפילו כפי שהיא מתארת ​​הדיכאון לאחר לידתה במהלך השנה הראשונה לחייו של הילד שלה.מחבר

כותב עם אנרגיה כזו ודיוק והומור ותשוקה-וגילוי לב.היא גורמת לי להתכווץ ותנשמות ולצחוק בקול רם;היא גורמת לי לרצות להישען על ולקרוא קטעים להשלים זרים מחכים לצדי על ספסלי loooooong במשרד הרישוי.היא גורמת לי לרצות הדפס פרקים שלמים בבלוג שלי.

אני אוהב Marrit ואני אוהב את בלתי ניתן לנחמה .זה עושה לי לצחוק בקול רם ואני לא עושה מספיק מזה בימים אלה.לצחוק בקול רם: זה בראש הרשימה של האהבה שלי. -Kyra