May
02
23:00
סגנון יופי

וידויים של רביעי שליש-ISTA

Recoveringpregnant רק בגללשהתינוק של ברחהדירקטוריון לא אומר ישהבטן .למעשה , אני משוכנעהשליש הרביעי נמשך יותר משלושה חודשים .אבל אני סוטה מהנושא .
תקרא לזה קטנוני , אבל אני מרגיש deeeeepressed שבועות לאחר לידה הארוכה הראשונים שבי שום דבר לא היה ראוי מלבד המכנסיים אלסטיים רוק-נ- רול שלי מדהים .ואני יודע שאני לא לבד ( דחיפה , דחיפה ) .
תודה חיי - אל על NOMושחזור חולצות צ'יק בהריוןשאומרות את מה שאנחנו לא צריכים .עשה עם חדר נוסף ומתגאהילדה בוץ דש בהריון ( חם ! ) אתה יכול להירגע וליהנות מהתינוק החדש שלך במקום והדגיש את משקל התינוק הישן.
יהיה הרבה זמן לזה מאוחר יותר . -Rebecca