May
03
23:00
תינוק

לעוף!

אני מודה , אני לא יכול להתנגד לפריטים אלה מיוחדים תינוק הקטנים לבניושיכריחו אותך לקחת , הו , 647 תמונות או כל כך של התינוק שלך ברצף מהיר על הטלפון החכם שלך .

לבניו טייס תינוק נקבעו על מבחר אמא מגניב

איך לחלוטין מקסים מוגדרת שנת תינוק טייס זה?( אין צורך לענות . אני יודע ! )100% חליפת שנת כותנה הרכה היא חמודה בכוחות עצמו עם הכוכבים הקטניםופסים עלהשרוולים , אבל אז הם מוסיפים " מגפיים " שרוכים מלאכותיים שחוריםווואו .כל כך כיף.הליטוש הואכובע התינוק הקטן עםהדפסת המשקפיים שנות ה -40 העידןשנראה נהדר עםהפיג'מה או לא .

כולם לעלותליעד אנא לכו לישון במשך יותר מ 3 שעות בכל פעם .- ליז

מצאאת לבניו טייס התינוק להגדיר באופן מקוון ב מתוק מאפין

שלי