May
07
23:00
תינוק

מכנסיים אלה נעשו לזחילה

תערוכות רצפות העץ המדהימה שלילקיר לקיר ?אין סיכוי.למרבה המזל אני כבר הזעקתילמכנסי זחילה .
לא, אני לא צוחק .
זחילה מכנסיים .מכנסיים .רקלזחילה .
מכנסיים פעוט אלה המצאהונבנו מהורהרמברכי הדבורים חברה של אמא של "טאמאני" אטקינסון מגיעים בשלושה סגנונותבתארו לעצמכם תינוק :מיקרופייבר ספורטיבי ,ג'ינס כהה סטרץ ,והאהוב שלנו ,מכנסי הכותנה תינוק Hahvahd בנוסח .כל אחד חיזק מגיני ברכיים "לזחילת ביצועים גבוהה , "והם נוח להסרה פעם הפעוט שלך באמת מתחיל מדדה .חוץ מזה,רשימה ארוכה של הורים שבבעלותםלחלוטין נשבע על ידם .כולל קורטני whatshernamefromTV .זחילה מכנסיים .חייב לאהוב את זה . -Liz

Related Posts