May
08
23:00
תינוק

אנחנו לא רק מגניבים, אבל קצת משוגעים לאתחול

Tvbutton_5 אנחנו כאןבמבחר אמא מגניב להבין את התפקיד החשוב שלהטלוויזיהבבית שלך .אחרת איך היית להשתין בשלום ובישתירוץ מצוין לדחות את העומס האחרון של כביסה ?אבל , אנחנו גם יודעים שלפעמים ,הצינור טמבל יכול להתחיל לשלוט במשק הבית ולמצוץ מן תאי מוח יקרים שאפשר לעשות בו שימוש טוב יותר .
אז ,בהכרה של " טלוויזיה פנייה שבוע" ( אפריל הרשמי 24-30 ) ,שיהיו פועל במגוון של מרים מגניב , כי הם לא פחות טובים (אם לא יותר) מאשר תכנות סדיר שלך .הם יסומנו בסמלשהטלביזיה קטן וחמוד (תודה למומחה כפתור התושב שלנו ) .
ואם באמת אתה מקבל משועמם , לבדוק את הארכיונים שלנו .אנחנו אוהבים לחשוב שהםכמגניבים לקרואכבוחרים את עצמם .
~אמא מגניב מבחר צוות