May
08
23:00
תינוק

תגיד שלום לBeanie

אני בעד כובעים עלקטן אלה .ראשים חמים הם נורא חשוביםבמזג האוויר קריר ובקיץ , אף אחד לא רוצהאת התינוק עם פנים שזופים .אבל למה , הו למה תינוק כובעים צריכים להיות כל כך נורא ... טוב , תינוקי ?
הזן כובעי J.Nicely הפופולריים סופר fabulousand אלהמשותפות בין הטבע דומם ניו יורקוהאהוב על CMP סר הייז , רקלthebaby / טוט סט .הם הפיכים , ירך לגמרי , ותודה לאל ללא קשר עליון מוזר או מצחיה של דיסקט גדול .ומי שלא אוהבים את מפוספס על החבר'ה קטניםלקיץ ?
זהו עיצוב מהדורה מוגבל, ולכן אני מציע לך לחטוף אחד במהירות ( לגלול למטה כדי " פריטים מיוחדים " בתפריט ) .רוב הסיכויים בפעם הבאה שתמצאאת כובע תינוק כזה awesomenon - תינוק הוא כאשר התינוק שלך הואלא תינוק . -Kristen