May
08
23:00
תינוק

איך המערב היה הזיל ריר בכל רחבי

Cowboyblankie עכשיושהבוקרים צמחוכתת החם du jour , משווקים קופצים על כל זה.( " בלדה על בצהרי היום " צלצול , מישהו?) אבלהשימוש המתאים ביותר שלמוטיב הקאובוי ככל שאנו מודאגים הוא על מתנות לילדים קטנים .
עזיבה שמיכת תינוק קאובוי של זה בעבודת ידמeLisaLou .רקע בית הספר לאמנות של המעצב אליסה Kennemer ניכר ברגישותהירך ;אבל ההתעקשות שלה על גיבויהבד עםניל הרך הכותנה היא אמא טהורה .
אםלכמה בוקרים סיבה הם לא הדבר - כמוךאתהקומוניסטים לבדוק את שש עשרה הבדים האחרים שלהם .שמיכת רקטות רטרו Jetson בנוסח היא אלטרנטיבה פנטסטית אחרת לאותו משאיות ישנותוהחיות תיבת נח - ליז