May
09
23:00
תינוק

מעילים לחלק האחורי של הארון

דשא
מכוסה בשלג - שוב - אבל לוח השנה לא משקר: האביב באמת הוא ממש מעבר לפינה.בעוד אני מצפה לנסיעה בעגלות לפארק, אני לא מתרגש משדל את הבנות למעייליהם, שאז יצטרך לשאת ביום ארוך.שכבות היא המפתח כאן.
סוודר ורוד ורוד זה מBebe ראווי היא השכבה החיצונית המושלמת.צמר מרינו הרך מוסיף חמימות מבלי להוסיף משקל, כך שזה לשפוך בקלות (ונשא על ידך, כמובן) אחרי כמה טיולים במורד המגלשה.והאומנות על זה מרהיב לחלוטין, מה שהופך את זה חתיכת ירושה אמיתית.צריך תמריץ נוסף?זה סְרִיגַת יָד על ידי תושבי הכפר המקומיים בקניה, עם חלק של כל ההכנסות המוקדשים לתמיכה בילדים אפריקאים יתומים byHIV / איידס.ימי אביב סאני
ואפודות האביב רכות - אני כל כך מוכנים.אתה לא?- ג'ולי
[דרך אמא shefinds]