May
10
23:00
תינוק

הנה בוא ABCs

בגובה שלהשיגעון הסטודנטיאלי , התחננתילאמא שליסוודר ראשי תיבות ללבוש עם הג'ינס של קלווין קליין .היא סירבה , ואמרה לישהייתי מתגברת עלהסוודרבשנה , אז מה הייתההתחושהבלבזבז כסף נוסף כדי לרקום את ראשי התיבות שלי על זה ?Grr ...
אז זה לא מפתיע שאני נמשך לonesies הכותנה הרקום החדשמCMP Resa העיצוב האהוב .סופר onesies באיכות גבוהה מעוטר במכתב מכתב מודרני התחתון מקרה לחתוךמהבחירה של 18 בדי פאנקי שלך .ומאחר שהם במחיר מאוד סביר ב 12 $ כל אחד , אני לא צריך להלקותלרכישה שכן, יהיה גדולה מדי בשביל בקרוב את עצמי .
במקום זאת, אני מצעד הילדים שליוהכינויים שלהם מול האמא שליוללטף את עצמי על הגב למילוי הילדות שלי רוצה .- ג'ולי