May
10
23:00
תינוק

שלום, אהבה, וShhhhhhh ....

Withbaby # 1 , הייתי על כל dressingherבצבעים תוססים שמחים בהירים .והיא הייתה בסדר תוססת , כל השעות היום והלילה .למס '2 , אני הולך לנסותטקט שונה ולראות אם יש לו כל השפעה .ולא, זה לא אומר שpastels.Take למשל סרבל תינוקות שלום / אהבה / תינוק הזה ירךמPeaceLoveMom ,חברה אשר נכתבו על ידי שלוש אמהות לצאת לחגוג אמהות דרך babyduds מגניב .לא רק אני אוהב את עיצוב הקעקוע , אבל אני כל כך כל על שלוםואהבה - במיוחד כשמדובר בילד שלי ישן .
גם אם זה לא משפיע על השגרהשל הילד naptime , לפחות כאשר שנינו ער בשעה 2 בבוקר אני יכול להעריץ את המלתחה שלו . -Kristen