May
11
23:00
תינוק

דגדגתי ורוד

אנו שמחים להודיע ​​כי אמא מגניב שלנו מבחר המשפחה גדלה עם ההגעה חיכתה הרבה של מייסד ועורך בתו של ליז סייג אלכסנדרה, במשקל רק תחת 8lbs.Considering ליז נשמע טוב יותר ממה שאני עושה אחרי מלאשנת הלילה, we'rehappy tohear הדרכים מזל שור של thatSage לא השפיעו על העבודה ומסירה בפועל.
וכך, אם אתם תוהים למה אנחנו עובדים קצת יותר לאט בימים אלה, שנינו נהיה attemptingto להשתלט על האמנות של יד אחת typing.It זה opportunityfor מושלם אחד מכם אמהות ערמומיות להמציא מוצר שמספק יותרשעות ביום ושינה נוספת.
מבית החולים חדרה עם נוף מדהים, היא שולחת מודה לה על רצונו הנפלא ומתנות מCMP Community.It לוקח כפר לקלקל we'remore baby.And ישמח לעשות את זה. -Kristen
[זה לחצן ילדה מהמוצרים יבשים מאהר]