May
12
23:00
תינוק

קעקועים הם לא רק עבור מלחים

אם יש לךמשפחהשמתכננת לקחת אותךלבראנץ ' ב -14 , לוודא שהם מטופחים ולבושיםבסגנון אמא - סגידה .משהו כמוחולצות קעקוע לב אמאמטיז דינק אינקי .
החברה הואילד המוח של אמאוהקונה מתוסכל טובי מוניץשבבירור ישחולשה לעיצובים חצופים , עצבניים עםרגישות רוקנרוללבנים , בנותותינוקות .מלבדהיתרונות ברורים שלהעיצוב לסגוד -אמא ,טיז הוא 100 % כותנה andtagless ( הידד ) .והחלק הכי טוב , אם אתה קונה כל שני , טובי זורקבafree טי , הרים במיוחד על ידיכדי להשלים את הרכישות האחרות שלך .יום
אם אמא הוא לאocassion לאמהות להתלבשהילדיםבנפלים מכריזים awesomeness שלה משתולל , אז אנחנו לא יודעים מה הוא . -Kristen