May
13
23:00
תינוק

זה עושה טוב שלל

אני חייב להגיד , אני לא מעריץ גדול של אלה מכנסייםש... טוב , אני לא אגיד את שם המותג , אבל זהאחדשתוויות האחורית שלךכ העסיסי .אני לא באמת צריך למשוך יותר תשומת לב לאחוריים , thankyoumovingon.
אבל לא היה לי לצחוק כשראיתי את המכנסיים החלב פרודיה אלהלסט הפעוט .אחרי הכל , זה לא מה שבנים ובנות קטנים באמת עשויים ?
המכנסיים הכותנה קראטה הסתובבו הרכים זמינים בגדלים 3-24 חודשי גדליםמילדים בתבונה מזלזל דואר tique , גאון מלאכי .- ליז