May
13
23:00
תינוק

עידן הדלי מגיע עם שמיכה משלה

כפי שכולנו יודעים , אמהות טריות לקבלממוצעת של 16247 שמיכות קבלהלילדם הראשון .אז למה אנחנו עדיין נאלצים להמשיך ולתת להם ?בשבילי , זה סוג שלפס תחרותי חולה - אני רוצה להיות הנותן שלהשמיכה ,אחד שהיא אוהבת את טוב מכולם .
מתחרה בטוח על התואר הואהכותנה המפוארת לסרוג שמיכות תינוק מזלות עוצבו על ידי סוזן לזרוזמינהבSparkability .הם מגיעים במבחר הצבעים מושתקים יפה מנוגדים שלך , הכולל - מה כל אחד סימן האסטרולוגים אחר - של התינוק .זה טוויסט מתוחכםבמתנה את השמיכה אישית הקלאסית .עצה אחת : המתן עד שהמשלוח בפועל לבחור את השמיכה .אתה הייתי רוצה לתתשמיכת דלילמזל גדי , שהחליטה להפוך אתההופעה מוקדמת .- ליז