May
14
23:00
תינוק

מה Bub צריך לעשות עם זה?

כשהבת שלי היאקצת יותר מבוגרת , היא בהחלט הולכת להיות נבוכה מהכינוייםשנתתי לה , שחלקם כל כך הרבה זמןואבסורדי , הם נשמעים כמו שילוב של רוסיה וסין כאמור על ידיאדםגלגול גולות בפיה .
אבל זה notthe casewith קיםבBub האהבה .היא לקחה את הכינוי חמוד של בנה , Bub , הפנה את הראשים לסדרה של עיצובי חולצה מדהים .היא offerssimple shirtsthat מושלם לתאר כל מיני "השדיים מיוחדים , כוללים המועדפים שלנו , אופנוען bub bub העצבני ו .אני מניח , שכן הכינויים של הבת שלי אף פעם לא יהיו בסופו על כל חולצה , אי פעם , אני יכול גם לקפוץ על העגלה של מישהו אחר .במיוחד כשהם חמודים מכל דבר שאני יכול אי פעם לבוא עם .- קריסטן