May
14
23:00
תינוק

רק התחת של תינוק הוא רך

You'vebeen שם לפני: אתה מקבל את מקלחת התינוק מזמינה, לעיין ברישום, ולנסות להבין את מה שאתה יכול לקנות את זה למעשה יהיה שימוש.ובואו נהיה כנה, "שמיכת מזכרת" היא כנראה לא בראש הרשימה שלך.האם זה לא רק דרך מנומסת לומר "שמיכה שהולכת בחזה הארז מכוסה בכדורי עש?" כבר לא.חברת Blankee יצרה שמיכה thatcombinesasoft ירח כוכבים דוגמת קטיפה על מדרכה ואחד yummychamois suedethat בבקשה מסורת איתנה וpreggos לא שיגרתי כאחד.ושלא כמו שמיכות אלה אחרות, אלה הם לחלוטין במכונה.מושלם מאז שאתה באמת רוצה להשתמש בם.
המצגת היפה שלהם, כולל קופסא לבנה מלוטשת וסרט, חתם את העסקה בשבילי.אפילו התוויות מקסימות.אלה בהחלט לקבל את האמא הצינית על חותם מתנות לתינוק מסורתי של אישור. -Kristen