May
15
23:01
תינוק

מי הבוס?

כולנו יודעים מי באמת אחראי .הנה רמז : זה לאלמבוגרים עםאצבע המאשימהוכיסא פסק הזמן .זההילד עםהשפה המשורבבת , חיוך מתוק ,ופנים חמודים מאודשיכול לגרום לנו להתפורר באופן מיידי.
אני חושב , אם אתה לא יכול לנצח אותם , להלביש ' אותםבזה .זו הסיבה שהבת שלי ספורטסרבל תינוקות השריף נוצרו על ידי לורה Simmonsof Okki תינוק אמא - של - שני .
ואל תדאגו , אנחנו יודעים שבזמן שהם עשויים להיות ספורטיביםהחולצה השריף , אתה עדייןאחד לובשמגפיים חומים הגדולים .אלה נחמדים שיק , כמובן . -Kristen