May
15
23:01
תינוק

אני רבים שנים ישן זה

זמן יום הולדת

של זה כאןבאמא מגניב מבחר - זה פשוט כל כך קורהשהבנות שלנו ( ליז ושלי ) תהיה חגיגת ימי ההולדת הראשונה ושנייה שלהם תוך יום אחד את השני .אבל במקום לנסות לשמורנזר על ראשו של הפעוטות שלנו , אנחנו חושבים חולצות יום הולדת יהלומים מלאכותיים אלהמבגד הים האופנתי הם הדרך ללכת .
גם אם אתם לא בקטעBedazzler לחפש את עצמך , אני לא יכול לדמיין אתהילדה יום הולדת קטנה ( הם באיםבמספרים אחד עד חמש )שהייתי אומרים לאלשניהםהזוהרותשומת לב הנוסף .חוץ מזה, שלא כמו רוב לבוש יום הולדת , היא יכולה ספורט לאורך כל השנה זה .
אם היא לא יכולה ללכתblingy קטן ביום ההולדת שלה,כשהיא יכולה ?במחשבה שנייה , לא לענות על זה . -Kristen

Related Posts