May
07
23:00
ילדים

לטלטל את הספינה, בייבי

אחד החסרונות של הדירה בניו יורק המקסימה שלנו - הצעצועים שלנו במספרם ברגל הרבוע שלנו.אני חושש כל מתנת חג לילדיו גדולים יותר מארגז לחם הוא הולכת להיות בעיה למצוא בית קבוע כאן-חוץ אולי ארגז לחם עצמו.אז לפחות אנחנו יכולים לאחסן צעצועים אחרים בזה.אז אני מקבל רק מקנא קטן של בתים עם חדרי ילדים מרווחים ומאורות וחדר משחקי fancypants כשנתקלתי צעצוע כמו הנדנדה סירה זו מHearthSong שאתה פשוט יודע כל ילד על פני כדור הארץ היה הורג ל.אני אוהב את הבנייה מתחדשת עץ, ודגל הימי שמשאיר יותר מקום לדמיון מאשר הנדנדה הממוצעת שלך.
למרות שזה בהחלט מתנה לבזבז, זה לא לגמרי להרוג את תקציב המתנה שלך ב$ 139.עכשיו, אם רק היה לי הכסף כדי לבנות חדר משחקים כדי לשמור אותו.- ליז
[באמצעות mightygoods]