May
08
23:00
ילדים

איפה לעזאזל הוא יומינג?

Mappuzzle_1 נראה שיש ליגרגרן חידה קטן על הידיים שלי .עם כמה 25 piecers שימושי , היא קוצרת יתרונות אינטלקטואלייםואני מקבל20 דקות טובות של זמן שקט .עם זאת , כל מה שהוא בטל ומבוטלבנסיעות במכונית שכן, אני די בטוח שגםגאון לא יכול לשים את החידות יחדבכל סוג של העברת רכב .
זו הסיבה שאני אוהב את המפה הזאת נסיעות חידת ארה"בבמוצרים נדירות .לא רק שזה רכב ידידותי , אבל אתה יכול לשחק את משחק לוחית רישוי עם תמונות אמיתיות של המדינות .להכפיל את הכיף , להכפיל את הערך החינוכי .
אז אם יש לךמאהב חידה קטן או סתם רוצהצעצוע גדול לבית ולנסיעות , לתפוס אחד מהם ואתה תהיה להגדיר .אני כמעט יכול להבטיח שלעולם לא שואל אף אחד איפה לעזאזל יומינג הוא שוב .- קריסטן