May
09
23:00
ילדים

לוקה-ing טוב

אני יודע שזה רק באוקטובר, אבל חגי מתנת מתן אלה נמצאים ממש מעבר לפינה .ובעוד אנו יודעים בן הזוג שלך או sigOth הוא כנראהנותן מתנה מתמצא , זה לא יכול להזיקלדחיפתו בעדינות בכיוון מסוים .
אז למה לא סימנייה האתר " עיצובי Luka , או יותר טוב , שלח את הפוסט הזה .העיצובים כאן הם מודרנייםומתוחכמים , עשויים אבנים יקרות , אבל לאשב- העליונה מעל blinged את הדרך .כדי שלא להיראות מגוחךבריצת מכולת מאולתרת , אבל בקלות יכול להשליםמראה ערב נהדר עבור night.I'm תאריך יום שישי באהבה עם שרשרת קפיריניה של לוקה , אבל יכול בקלות להיות מושפע לכלסגנונות האחרים הציעו .ועבור $ 45 ,מתנדנד לא פגע בנו קשהכשדוחות כרטיס האשראי יחזרובינואר . -Kristen