May
10
23:00
ילדים

תמיד בעונה

זוכר את הימיםשהיה קוקומוצא האחרון ?אלה היו הימים.מושך עכשיו השיער שלי בחזרה הפך את הסגנון שלי של בחירה .לפחות , זה מה שאני מנסה להגיד לעצמי .
אבל עם הלהקות האלה מגניבים פירותי שיערמהכחול שקית תה, קוקו הסגנון שלי לא יהיהלמכור כזה קשה .נוצר על ידי מעצב אמא מליסה ריד , להקות אלה באותבתותים (בתמונה) או לימונים - מושלמים בשבילך או הקטן אחד ( עם יותר שיער מאשר פיקסי הקטן שלי ) .
הם מהדורה מוגבלת , אז אל תבזבזו את כל זמן רימה אחד .בנוסף , בתקופות של ייאוש מוחלט , שנבין שזה לאצעצוע בקיעת שיניים רע .כמעט כמו פירות אמיתיים ... -Kristen