May
11
23:00
ילדים

הזן את הדרקון

אני תמיד על המשמרלהלבשת ילדיםשפישוקהקו בין הרגישות של sigOthושלי .הוא לא רוצה אותה בכל דבר ורוד ;אני לא רוצה אותה בכל מה שרדסקינס .מה שאנחנו יכולים להסכים על : מכנסיים קנג'י הדרקון אלהמאוסף התה .
אני אוהב את הבד הרךופירוט הרקמה היפה .הוא אוהבשהם יעשו את הבת שלי נראית כמו שהיא יכולה לקחת עלצבא של נינג'ות רעולי פנים בבת אחת .
הם זמינים (יחד עם טונות של פריטים ההרסניים מקסימים אחרים )בבוטיק של אמא של סטפני לי מאוד פנטסטי המקוון ,הפיל הוורוד .איפה אני צריך לשבת על הקו בין הרגלי ההוצאות שליואת מסגרת האשראי שלי בפועל .- ליז
הזן COOL קוד 20 % הנחה על כל ההזמנותבפיל הוורוד !