May
11
23:00
ילדים

שים פאנק חלק בזבל שלך

Giddyupozlo נדנדה פאנקי זה , הנקרא Giddyup Ozlo , מפוצץ אותם משם סוסים עייפים ישנים מעץ נדנדה שמגיעים בגוונים מרגשים כמו שיזוףו החום * פיהוק * .גווני האדמה בטח מסוגנניםופופולריים עכשיו אבל אנחנו מדברים הילוך ילד , מציץ .בהינתן בחירה בין כמה סוס נדנדהומשעמם חוםOzlo Giddyup הצבעוני , אשר אחד אתה חושב שהילד שלך הולך נטה לכיוון ?בנוסף להיות ברשעות מגניבים להסתכל , התינוק הזה הוא עץ מלא .אין פלסטיק מכוער , מוזנח , עיקרי בצבע כאן .להציל את הסוג כזה של שטויותלחצר האחוריתולכלוא את נסיעת ירך זהבבית .- איזי

Related Posts