May
13
23:00
ילדים

Glide בשרשרת השלום

מקום שאני הולך אני רואה דיסקיות זיהוי .ולא, לא רק בגלל שישבסיס צבאי בעיר .על אלה blinged החוצה ראשוניים אלה חקוקים שנראים כבדים יותרמאופני מנעול אני מדבר .ובעוד אני רוצה לשמור על קשר עםהמגמות , זה אחד אני כבר שמירה במרחק הזרוע .עד כה.
מעצב זה מדהים PeaceTag Necklacefrom פגי לי הוא מעולה .אני אוהב את הפרחים היפנים היפים בשילוב עםפרט פנינת המים המתוקים ,ושרשרת כדור קנס סטרלינג עושה את זה רוכב רק מחוספס מספיק לי .
ובהתחשבהיופי העדין שללבדההצהרה - תן חתיכתהאמן עושה עם זה - אני מקווה שזה outlasts blingy אלה מעצבנים אלה על ידי עשרות שנים . -Kristen
[ באמצעות Outblush ]