May
14
23:00
ילדים

למלא אותו עם ין

ארנק קיוטו
בזמן האחרון אני כבר על המשמרארנק שינוי קטן וחמודשאני יכול לזרוק לתוך תיק החיתולים שלי, כאשר אני יוצא למגרש המשחקים ;משהו קל יותר מאשרמפלצתי שמונה הטון הידועכ קורעב-- תפרי ארנק ,ומעט יותר אטום לדולפים bottles.I've מצא את מה שאני מחפשבארנק קיוטו המטבעבElsewares , אחד האהוב עלינואתריםלעיצוב אינדי .

תוצרת Creations דבורת המלכה ( אוהב את השם ! ) מתוך האולפן שלהם בפורטלנד ,הארנק הוא שיק , זה בעבודת ידומיניל עמיד ,וזה פחות מ -20 דולרים .מה שאומר שיהיה לך כמה שאריות מזומנים לשים ממש בתוך זה .- ליז