May
15
23:01
ילדים

זה לא רק לארוחת בוקר Anymore

הקיץ הוא עונת הדרים , כפי שמעיד במעברים שלחנות המכולת המקומיתושתי חתיכה החדשה ביותר להגדירמהבוטיק המקוון סופיה קרוליינה .אמא - קו נטוי - מעצב סופיה לזווג וקופצנית הזה , חצאית עסיסית , טוב - מספיק - למשקה עם טנק לבן פשוט שהוא מנוקד עםלימון / לימון / תפוז אפליקציה .כמו כל השמלות בעבודת יד שלהוהתלבושות של הילדה קטנה ,סט ההדר הוא מקסים , בתמימות , כמו ילד .אף אחד מדבריםשאמא -באימון פוצים כאן , לא אדוני .
פלוס , כלהפריטים הן אחד של A- סוג או שנעשתה בייצור מוגבל מאוד .אז חנות סופיה קרוליינה עכשיו או סיכון פסיחה על כל טוב מניעה - צפדינה . -Liz