May
15
23:01
ילדים

אני יכול ממש להריח את האננס

כיף זה , חצאית דפוס חולה בעבודת ידמבעלות אמא אחת קטן קוף היאהבגד המושלם כדי לבשר על בואו של הקיץ , ולו רק בגלל שזה 180 מעלותמכל סוג של תלבושת בית ספר לחוץ או מכנסי התעמלות קצרים חיל הים הנדרשים .
אם מסיבה כלשהי מטורפת הבת שלך היא כבר מעל מכסתהשל הלבשה הוואי - הדפסת kitchy ,החצאית מגיעהבדפוסים בלתי שגרתיים אחרים גם כן ( אני מודה שחלקי למקלות האכילה ) בגדלים 2T - 5 .
נראהרכישה מתאימה כדי לחגוג את החופש של הקיץ .גם אם זה החופש שלהולא שלך . המשמיעה הומפ .- קריסטן