May
09
23:00
ציוד

רק שפר אתה צריך

כאשר הבת שלי עברה מכיסא גבוהלמושב הגבהה הייתי מאוכזב מאודבבחירה .הלכנומmodernto אולטרה זולוunchic עם הבזק שלcard.So האשראי כשראיתי את מושבי Boosty כן, הרגשתי מוזר משוחרר .אני לא יהיה heldprisoner ידי פריטי תינוק מפחידים!ואני די בטוח שהכיסאות שלי מרגישים אותו הדבר כשאני מניף את הבת שלי עלמגבר בד שמן בעבודת יד האדום דיינר ולהיפרדכעור פלסטיק הענק .
אתה יודע שאתה כבר פגע זהב כאשרהחלופה נראית ממש טובה עםהצ'יפסונגיסי עוף תקועבנקיקים .- קריסטן
[ באמצעות Drool.icio.us ]