May
09
23:00
ציוד

Made In הצל

אני לא יכול להיות יחיד ש,בייאושבכושר , עטוף בשמיכה המקבל מעל העגלה שלי כדי להגן על התינוק הישן שלימהשמש.ואני בהחלט לא יכול להיות יחיד שלא יכל ליהנות מהשקט שלילד נמנום כי הייתי לגמרי בטוח שהיא נשללה מן החמצן שביש .כמה הייתי רוצה שהיה לי אחד ישנן שמשיות אחת הקטנים האלהמעיצובי בלה מאי .לא רק שהם באים בצבעים והדפסים swankiest שראינו עדיין , כל אחד מהם הוא הפיך ובקלות מתקפלת לתוך נרתיק קטן כאשרהעננים לצאת פלוס הם עשויים כותנה כך דאגות החנק שלך הן על מדי .תפוס אותךבMoms הסגנון .
עכשיו ללכת לצאת בשמשולהיות הקנאה של כלהאמהות מטיילים האחרותוהגוונים מרושלים , המאולתרים שלהם .- ג'ולי