May
10
23:00
ציוד

ארנק על גלגלים

מאחר שכולנו יודעים שנשים רק לקנות מכוניות המבוססות עלcupholders ( הוא scarcasmלהיתקל ? )אותו עלול ללכתלעגלות .אז שוב , אין ליעגלות העליונים בהכרחאחסון דיאט קולה הטוב ביותר , שלא לדבר על גישה קלה לכל הזבל האחר שלך .
הארגונית הורה Essentials מגניב הוא אכן מגניבואולי אפילו חיוני , בדיוק כמו שהשם מרמז .לעטוף אותו סביב הברים העגלה שלך , למלא את הכיסים עם היסודותולעזוב את הארנק בבית .
הדף אותו ,ניאופרן ישמור המשקאות קרים שלךובמוכן ,ואפילו לא את האביזרים שנעשו על ידי $ 800 יצרני עגלה אלה יכולים להפוך את הטענה ש.ציון אחדלplebians . -Liz [ באמצעות טיפול דירה : משתלה ]