May
17
23:01
ילדים

אני מריח מרד

Parkerbent
אנחנו אוהבים את כל אמני המוזיקה של הילד האהוב, וחלילה, אנחנו בטוחים ששמענו מספיק מהם בבית שלי.עם זאת, לאחר ששחק המהדורה החדשה של פרקר בנט "אני המורה שלך למוסיקה החדש" היום האחר, הבת שלי היא בהחלט הקפיצה ספינה.
קליפורניה מבוססת מורה למוסיקה והופעה, בנט מתערבב מנגינות קליטות, הרמוניות נהדרות, ומילים חינוכיות שבהחלט לפנות להמונים.לא רק שיש לי הבנה של משרד איך לאיית את המילה "חתול" לאחר שהקשיב ל" 26 מכתבים "כ -26 פעמים, אני חושב הבת שלי יכול להיות רק 22 חודשים זקנים שיכול לאיית את זה גם כן.
זה נהדר להקשיב לשירים שנבדקו ואושרו על ידי עם ילדים (בשבוע כ -200), וזה די ברור למה הוא כל כך פופולרי.אבל, אנא אל תסמוך על המילה שלי בשביל זה.תקשיב לעצמך ולאסוף את התקליטור שלו עכשיו.- קריסטן