May
17
23:01
ילדים

לפוצץ את ההחזר שלך (או לפחות חלק ממנו)

אנחנו יודעים כנראה כבר יש לך כל אגורה אחת של החזר המס שלך מתוקצב לשאריתשנת הכספים .ולהיות אמהות כמו אופקים , אנחנו בטוחים שאתה כנראה לא להפריש כל חלק שלשבמשהולעצמך .
אז היום החלטנו לתת לך כמה בחירות " לפוצץ החזר המס שלך " .אמנם , אנו מבינים שאתה לא יהיה לקנותאת הטיול ספאלכל עת Miraval בקרוב , אבל אולי תוכל לשבור את התקציבולמצואלבזבז גדול כדי לעזור לך לעשות את זה עד לשנה הבאה .
~אמא מגניב מבחר צוות