May
10
23:00
ציוד

רכישת משק חקלאי

אני בדרך כלל צוחק כשאני יכול לשמוע את העגלות שמגיעות משני רחובות משם .ביןצעצועי הקטיפה קליפ - על עם רעשנים , כדורי מצלצלים ,ופוחלצים חורקים כל קשוריםלעגלת בר - זה טירוף !
אבל מחרוזת יד - סרוג זה של צעצועי עגלת ארנב ?אלה שאני יכול לחיות איתו.הם מקסימים וצבעוניים , לא צעקנייםורועש .( כמו כן , קטן יחסית בסטנדרטים של משפחת ארנבממה שאני מבין . )המתנה המושלמתלתינוק האביב חדש , במיוחד אם אתה זורקבזוג נעליים בעבודת יד הסרוגה מתוקות כדי להתאים .
הם זמינים בחנות המקוונת החדשה נורדי , וכו ' , אשר מצויד עם כל מיני מוצרים נפלאים סקנדינביים לילדיםואמהות , רבים גם ללא פעמונים ושריקות .תאמינו לי ,שזה דבר טוב .- ליז