May
12
23:00
ציוד

הפוך את ארוחת צהריים בלתי נשכחת

כן , אני אוהב את קופסות אוכל מפוארים , אבל הבת שלי של מקבללגילשבו היא עוזבת ראוותנית מאחורילתחושה של סגנון עדין יותר .היא גם משאירה מאחור את שיעורי הבית שלה, הז'קט שלה ,ומדי פעם ארוחת הצהריים שלה , תלוי ביום .

האם זה אומר להיות כדי לקבל MissNatalie שלהאל תשכחו אותי שקית אוכל ?בחייך, זה מקסים עםשמסר סמוי קטן ונחמד , שם,בסרט האדום סביבהאצבע .בתוספתהבד הוא במכונה.

חוץ מזה, אני לא יכול למצואקופסת אוכל שאומר " אני יודע שזה קשה מאוד לזכור את ארוחת צהריים כאשר היא
נקבעה בדיוק באותו המקום ליד הדלת בכל בוקר במשך שנים , אבל היי , אולי אתה זוכר שלךארוחת צהריים " - . מיר

Related Posts