May
13
23:00
ציוד

חצוף האינטרנט שעונים IC: צג תינוק וידאו לאובססיה באמת.

תינוק צג וידאו מאפשר צפייה על אינטרנט כשהנחתי את הבחור הקטן שלי לתנומה, אני סוגר את הדלת ולא להסתכל אחורה.אני לא אחד לבדיקה כפייתית עליו (כי עם המזל שלי, אני להעיר אותו) ומעולם לא נחשב אפילו באמצעות צג וידאו תינוק.עד כה.

בזמן האחרון אני כבר סיפוק המציצן הפנימי שלי - והאמא שלי והאמא של גיסתי של - עם Sassy האינטרנט שעונים IC.צג וידאו מדהים זה לא רק עובד כאן בבית, אבל באינטרנט מדי, עם חשבון סקייפ או MSN בחינם.זה לא מגניב?אז אני יכול לצפות בתינוק שלי לזרוק הפוחלצים שלו מתוך העריסה מהחדר הסמוך, או שאני יכול פשוט לשים הבנות שלי מול מצלמת האינטרנט ולתת להם חמיד לסבא והסבתא שלהם בזמן אמת.

אם היה לי לפקח תינוק אינטרנט וידאו שעונים מעגלים משולב כשחזרתי לעבודה לאחר הבכור שלי, שראה אותה מדי פעם במהלך היום היה כבר הלך דרך ארוכה לקראת הקלת חרדת האמא החדשה שלי.אם אתה אחד שחושב שמסכי וידאו הם רק נחמד אל לי, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו תוהה איך אני חייתי אי פעם בלי אחד ז'ולי

מצא צג תינוק וידאו Sassy אינטרנט שעונים מעגלים המשולב בתינוקות "קשר

'R