May
14
23:00
ציוד

אתה לעולם לא צעיר לומר "אוי"

אני עומדמטיף קליפ המוצץ הגדול ביותר על פני כדור הארץ .מה אני יכול להגיד , אני לא אוהד של להרים מוצצים המלוכלכים של הבת שלי מהקרקע בכל 4.2 שניות .

אחדהכי חמוד אלה שראיתי הואקליפ המוצץ החדש פיראט נושאים הבחיןבKangarooboo .בעוד דבק משהו עםגולגולת ועצמות מוצלבות עליובפיו של התינוק שלך אולי נראה מנוגד לאינטואיציה , זה מגיעמהמותג הגרמני מאוד מכובד , Selecta .לא הייתי מהסס .

עכשיו כל מה שאתה צריך הואתוכי להישאר על כתפו של הילד שלך .- ברכות ליז

לדבורת B , זוכתקליפ מוצץ פיראט נושאים !

Related Posts