May
16
23:01
ציוד

אני חושב שאני אלך לטיול מחוץ עכשיו

הצמדהטיול מTote הגאוני על ידי ניו יורק נבנתהלידית העגלה שלךואתה כבר לא תצטרך לגרור אתתיק חיתולים 20 פאונדלמרחק של 30 דקות הליכה .אנחנו הבחנו תיק זהוזיהינו אותה מיידכגודל מושלם עבור
חיתולומגבונים ,טלפון ניידוכמה מזומנים או אפילו חיתול הקרםש, זה צריך להתפוצץ , יהיה לשטוף מייד שלניאופרן הצבעוני .

זהלשאת את כל המושלםלבריחה מהירה לבית הקפה בפינה , או
כאשר אתה רק צריך קצת אוויר צח ואילו התינוק המתוק שלך תרגילי ריאות
.אטמי אוזניים לא כלולים .- כריסטינה